Odborníci

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.