Studenti CIIM MSc navštívili Medochemii

V pátek 15. ledna 2016 navštívili studenti MSc Managementu z Kyperského mezinárodního institutu managementu (CIIM) naše prostory a byla jim představena historie a činnost Medochemie.

Studenti měli možnost vidět prezentace našich area a marketing manažerů, pánů Yiannakise Mouzourise a Alexise Neophytoua. Prezentace doprovázela i interaktivní diskuze o několika případových studiích. Naši zástupci zodpověděli studentům všechny jejich dotazy.

Po prezentacích studenti obsolvovali prohlídnu po naší oceňované AZ továrně.

Celá událost za sebou zanechala dobré u studentů i doprovázejících pedagogů, což dokazuje naslédující příspěvek na facebookové stránce CIIM: "Návštěva studentů CIIM MSc Managementu měli možnost navštívit velmi zajímavou společnost Medochemii. Měli možnost pohovořit si s manažery obchodního oddělení a prohlédnout si AZ továrnu, po které je provedla slečna Giota Andreou z oddělení tréninku a vývoje, která byla zároveň i skvělým organizátorem celé akce".