Přestěhování do nových prostor

Medochemie Bohemia, spol. s r. o.
South Point, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
7. patro